Werkgroepen

Binnen het bestuur is besloten om duidelijke aanspreekpunten te hebben voor de verschillende terreinen waarop de Algemene Seniorenbond ‘s-Gravendeel zich beweegt.
Hier kunt u zien hoe onze gedachten daarover zijn en wie u kunt benaderen als u een vraag heeft , hulp wilt of misschien ook wel een bijdrage wilt leveren in één van de werkgroepen.

 

Bezorging Nieuwsbrief en Werkgroep Sleutel houders
Kwartaalblad Coördinatie Coördinatie
Coördinatie Tineke v.d. Boogaard Piet Heijden
Leen de Zeeuw
  Frans v.d. Boogaard Johan Engels
Marja Barendregt Bram de Geus Jan Verhulst
Frans v.d. Boogaard Edwin v.d. Klooster Jaap de Ruiter
Teun Fortuin Joop Middelhoek
Janny Sint Nicolaas Jan Nelis
Marja Brand Arie van Twist  
Dik Vermoen Bram Tuk  
Jan Nouwen Flip Ottens  
Mar van Zanten Teun v.d. Lee  
Franca de Zeeuw Ad Hollemans Korendag/Korenslag
Toon v.d. Stel Cees van Twist
Reserve: John van Gilst Tineke v.d. Boogaard
  Jan van Zanten
 
   
     
     
Commissisie Spelactiviteiten Redactie ASG
Lief en Leed Coördinatie Coördinatie
Coördinatie Cees van Twist Dolf Leurink
Leen de Zeeuw
Plaatsvervangend Bram de Geus  Hans de Grauw
Tineke v.d. Boogaard Tineke v.d. Boogaard Gerrit Sint Nicolaas
Leen de Zeeuw
 
   
     
     
     
     
     
Huishoudelijke dienst Belastingen Ondersteuning
    activiteiten
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Tineke v.d. Boogaard Cees van Twist Tineke v.d. Boogaard
Plaatsvervangend   Plaatsvervangend
Lia de Kreek Peter Boudewijns Lia de Kreek
Piet Heyden
Anneke van Dam Koos Nootenboom Lien Robbemont
Maaike Heijden   Lijnie Los
Lijnie Los   Jan Verhulst

Peggy Koomans

Jan Verhulst

 
Pia Haverkamp    
Lien Tak    
     
Computerproblemen Fietsclub  Systeem coördinatie

Coördinatie
Dolf Leurink

Coördinatie  Dolf Leurink

Corrie Berkman
Ria Fiere

 

   
Locaal comité Dag van de Ouderen Wandelclub Aankopen
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Tineke v.d. Boogaard Edwin v.d. Klooster Cees van Twist
  Janny Sint Nicolaas Plaats vervangend
 Bewegen voor ouderen   Tineke v.d. Boogaard

 Coördinatie

  Lijnie Los
 Lia de Kreek   Lia de Kreek
     
Webmaster Crea –  ochtenden Kopierwerkzaamheden
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Dolf Leurink Elma Barth Heijden Johan Engels
  Maaike Heijden  
  Lia de Kreek  
  Vera van Twist  

 

Met de ledenpas heeft u recht op korting bij diverse winkeliers.

De contributie bedraagt € 20,- en voor de partner € 10,- per jaar.