Werkgroepen

Binnen het bestuur is besloten om duidelijke aanspreekpunten te hebben voor de verschillende terreinen waarop de Algemene Seniorenbond ‘s-Gravendeel zich beweegt.
Hier kunt u zien hoe onze gedachten daarover zijn en wie u kunt benaderen als u een vraag heeft , hulp wilt of misschien ook wel een bijdrage wilt leveren in één van de werkgroepen.

 

Bezorging Nieuwsbrief en Werkgroep Sleutel houders
Kwartaalblad Coördinatie Coördinatie
Coördinatie Tineke v.d. Boogaard Dick Koomans
Leen de Zeeuw    
  Frans v.d. Boogaard Jan Mol
Marja Barendregt Johan Katoen Jan Verhulst
Tineke v.d. Boogaard Edwin v.d. Klooster
Teun Fortuin Joop Middelhoek  
Janny Sint Nicolaas Jan Nelis Korendag/Korenslag
Marja Brand Arie van Twist Tineke v.d. Boogaard
Dik Vermoen Bram Tuk Jan van Zanten
Jan Nouwen Flip Ottens  Gerrit Sint Nicolaas
Mar van Zanten Teun v.d. Lee  Cees van Twist
Franca de Zeeuw Ad Hollemans  
Toon v.d. Stel Zeeg Kranendonk  
Henk Naaktgeboren    

Reserve: Jaap de Ruiter
Ton Bomhof

   
     
Commissisie Spelactiviteiten Redactie ASG
Lief en Leed Coördinatie Coördinatie
Coördinatie Cees van Twist Dolf Leurink
Leen de Zeeuw    
Plaatsvervangend Bram de Geus Hans de Grauw
Tineke v.d. Boogaard Tineke v.d. Boogaard Gerrit Sint Nicolaas
    Leen de Zeeuw
     
Huishoudelijke dienst Belastingen Ondersteuning
Coördinatie Coördinatie activiteiten
Tineke v.d. Boogaard Cees van Twist Coördinatie
Plaatsvervangend   Tineke v.d. Boogaard
Lia de Kreek Peter Boudewijns Plaatsvervangend
  Piet Heijden Lia de Kreek
Anneke van Dam Gerard Schenk  
Maaike Heijden   Lien Robbemont
Lijnie Los   Lijnie Los
Jan Verhulst   Jan Verhulst
Pia Haverkamp    Anneke Scholte
Lien Tak    Adri v.d. Wulp
     Maaike Heiden
     
Computerproblemen Fietsclub  Systeem coördinatie
Coördinatie Coördinatie  Dolf Leurink
Dolf Leurink Corrie Berkman  
  Ria Fiere  
     
Locaal comité Dag van de Wandelclub Aankopen
 Ouderen Coördinatie Coördinatie
Coördinatie Edwin v.d. Klooster Cees van Twist
Tineke v.d. Boogaard Janny Sint Nicolaas Plaats vervangend
    Tineke v.d. Boogaard
     
 Bewegen voor ouderen   Lijnie Los
 Coördinatie   Lia de Kreek
 Lia de Kreek    
     
Webmaster Crea –  ochtenden Kopierwerkzaamheden
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Dolf Leurink Elma Barth Heijden Johan Engels
  Vera van Twist  
     Cees van Twist
Kleine klusjes Biljartclub  
Edwin v.d.Klooster Coördinatie  
tel: 06-51637561 Arie van Twist  
  Cor Polderman  
     
     

 

Met de ledenpas heeft u recht op korting bij diverse winkeliers.

De contributie bedraagt € 20,- en voor de partner € 10,- per jaar.