Werkgroepen

Binnen het bestuur is besloten om duidelijke aanspreekpunten te hebben voor de verschillende terreinen waarop de Algemene Seniorenbond ‘s-Gravendeel zich beweegt.
Hier kunt u zien hoe onze gedachten daarover zijn en wie u kunt benaderen als u een vraag heeft , hulp wilt of misschien ook wel een bijdrage wilt leveren in één van de werkgroepen.

 

Bezorging Nieuwsbrief en Werkgroep Sleutel houders
Kwartaalblad    
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Leen de Zeeuw Edwin v.d. Klooster Piet Heijden
  Plaatsvervangend  
Marja Barendregt Tineke v.d. Boogaard Johan Engels
Frans v.d. Boogaard Frans v.d. Boogaard Jan Verhulst
Teun Fortuin Herman Boudewijns Jaap de Ruiter
Janny Sint Nicolaas Bram de Geus
Marja Brand Joop Middelhoek  
Bas Tak Jan Nelis  
Dik Vermoen Arie van Twist  
Chris Waals Aart Verschoor  
Jan Nouwen Edwin van der Klooster Korendag/Korenslag
Mar van Zanten Bram Tuk Cees van Twist
Franca de Zeeuw Flip Ottens Tineke v.d. Boogaard
Jan Nouwen   Herman Boudewijns
Reserve: T.v.d. Stel   Jan van Zanten
    Arie v.d. Hoek
     
     
Commissisie Spelactiviteiten Redactie ASG
Lief en Leed   Kwartaalblad
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Leen de Zeeuw Cees van Twist Dolf Leurink
Plaatsvervangend    
Herman Boudewijns Bram de Geus Hans de Grauw
Tineke v.d. Boogaard Tineke v.d. Boogaard Gerrit Sint Nicolaas
  Herman Boudewijns Leen de Zeeuw
  Elly v.d.Merwe  
     
     
     
     
     
Huishoudelijke dienst Belastingen Ondersteuning
    activiteiten
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Tineke v.d. Boogaard  Cees van Twist Tineke v.d. Boogaard
Plaatsvervangend   Plaatsvervangend
Lia de Kreek Peter Boudewijns Lia de Kreek
Anneke van Dam Piet Heyden Lien Robbemont
Maaike Heijden Koos Nootenboom Herman Boudewijns
Lijnie Los   Lijnie Los
Peggy Koomans   Jan Verhulst
Jan Verhulst
Pia Haverkamp
 
Lien Tak    
     
     
Computerproblemen Fietsclub  Systeem coördinatie
Coördinatie Coördinatie  Jan van Zanten
Dolf Leurink

Corrie Berkman
Ria Fiere

 

   
Locaal comité Dag van de Ouderen Wandelclub Aankopen
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
 Tineke v.d. Boogaard Edwin v.d. Klooster Cees van Twist
  Janny Sint Nicolaas Plaats vervangend
 Bewegen voor ouderen   Tineke v.d. Boogaard

 Coördinatie

  Lijnie Los
 Lia de Kreek   Lia de Kreek
     
Webmaster Crea –  ochtenden Kopierwerkzaamheden
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Dolf Leurink Elma Barth Heijden Johan Engels
  Maaike Heijden  
  Lia de Kreek  
  Vera van Twist  

 

Met de ledenpas heeft u recht op korting bij diverse winkeliers.

De contributie bedraagt € 20,- en voor de partner € 10,- per jaar.