Welkom bij ASG

De Algemene Seniorenbond ‘s-Gravendeel is opgericht  1 januari 2016. De statuten van de seniorenbond zijn vastgelegd in een notariële akte d.d. 3-12-2015. De seniorenbond is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK nummer 855777011.

De bond  is bedoeld voor alle senioren vanaf  50 jaar ongeacht geloof of politieke overtuiging  e.d. De vereniging heeft ten doel op te komen voor de lokale belangen van senioren in ‘s-Gravendeel en omgeving en het bieden van contactmogelijkheden zodat senioren in staat zijn om actief deel te nemen aan de samenleving en voorts het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  1. een actieve inzet van de leden door middel van vrijwilligerswerk te doen of te stimuleren;
  2. er aan bij te dragen dat de stem van senioren gehoord wordt bij lokale aangelegenheden;
  3. mogelijkheden te bieden om sociale contacten te onderhouden;
  4. activiteiten te organiseren waardoor leden bij kunnen blijven bij actuele ontwikkelingen;
  5. culturele, sportieve en recreatieve evenementen te organiseren;

Daarmee willen we op een positieve manier een bijdrage leveren aan het leefklimaat van de ons dorp.

De ASG biedt:

– mogelijkheden tot verstrooiing: zoals bingo, klaverjassen, sjoelen, biljarten, fietstochten, etentjes,  crea , een bibliotheek  en bewegen voor ouderen
– Themamiddagen: op gezette tijden worden bijeenkomsten met een informatief karakter belegd. Daarbij komen onderwerpen aan de orde, die voor ouderen interessant (kunnen) zijn. Data en onderwerpen worden in de nieuwsbrief vermeld. De activiteiten vinden plaats in het Trefpunt  Weegje 1 ‘s-Gravendeel
– Hulp bij belasting invullen.
– Belangenbehartiging:

Het bestuur onderhoudt contacten met gemeentelijke en maatschappelijke  instanties  en verleent naar vermogen bemiddeling bij problemen van leden, die daarom verzoeken.

De betekenis van ons logo
elkaar helpen, iedereen is welkom en een open vereniging.
ASG_PMS

Met de ledenpas heeft u recht op korting bij diverse winkeliers.

De contributie bedraagt € 20,- en voor de partner € 10,- per jaar.