Samenstelling bestuur

Voorzitter:
G. Sint Nicolaas
Lindehof 144
3295 WH  ‘s-Gravendeel
tel. 0786733848
gstn@kpnplanet.nl

Tweede voorzitter:
A.Mol
Zonnebloemlaan 22
3295 SZ ‘s-Gravendeel
a.mol1@chello.nl

Secretaris:
A.A.Leurink
Damaststraat 15
3295 VC ‘s-Gravendeel
tel. 0786734355
secretaris@seniorenbondasg.nl

Penningmeester:
C. van Twist
Hendrik Hamerstraat 153
3295 CH ‘s-Gravendeel
penningmeester@seniorenbondasg.nl

Tweede penningmeester: 
Vacant

Lid:
T. v.d. Boogaard-Dekker
Oranjestraat 15
3295 AR ‘s-Gravendeel

Lid:
L. de Kreek
Bernhardstraat 4
3295 AC ‘s-Gravendeel

Lid:
L.de Zeeuw,
Kreekstraat 16
3295 GH ‘s-Gravendeel
ledenadministrateur@seniorenbondasg.nl

Met de ledenpas heeft u recht op korting bij diverse winkeliers.

De contributie bedraagt € 20,- en voor de partner € 10,-