Privacy verklaring

De ouderenbond ASG heeft een privacy verklaring ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierin staat hoe de ASG met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u ingevolge de verordening heeft.
Klik op deze link om de privacy verklaring te lezen.