Werkgroepen

Binnen het bestuur is besloten om duidelijke aanspreekpunten te hebben voor de verschillende terreinen waarop de Algemene Seniorenbond ‘s-Gravendeel zich beweegt.
Hier kunt u zien hoe onze gedachten daarover zijn en wie u kunt benaderen als u een vraag heeft , hulp wilt of misschien ook wel een bijdrage wilt leveren in één van de werkgroepen.

 

Bezorging Nieuwsbrief en Werkgroep Sleutel houders
Kwartaalblad
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Leen de Zeeuw Tineke v.d. Boogaard Piet Heijden
Plaatsvervangend
Lia de Kreek
Marja Barendregt Frans v.d. Boogaard Cor Polderman
Frans v.d. Boogaard Herman Boudewijns Aart Verschoor
Teun Fortuin Bram de Geus Jan Verhulst
Janny Sint Nicolaas Joop Middelhoek  
Marja Brand Jan Nelis  
Bas Tak Arie van Twist  
Dik Vermoen Aart Verschoor  
Chris Waals Edwin van der Klooster  
Jan Nouwen Bram Tuk  
Mar van Zanten  
Franca de Zeeuw  
Jan Nouwen  
Reserve: T.v.d. Stel  
 
Commissisie Spelactiviteiten Redactie ASG
Lief en Leed Kwartaalblad
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Leen de Zeeuw Cees van Twist Dolf Leurink
Plaatsvervangend
Herman Boudewijns
Tineke v.d. Boogaard Bram de Geus Hans de Grauw
Jan Barendregt Tineke v.d. Boogaard Gerrit Sint Nicolaas
Herman Boudewijns  Leen de Zeeuw
Huishoudelijk Belastingen Ondersteuning
dienst activiteiten
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Tineke v.d. Boogaard  Cees van Twist Tineke v.d. Boogaard
Plaatsvervangend Plaatsvervangend
Lia de Kreek Lia de Kreek
Anneke van Dam Peter Boudewijns Lien Robbemont
Maaike Heijden Piet Heyden Herman Boudewijns
Lijnie Los Koos Nootenboom Lijnie Los
Peggy Koomans Jan Verhulst
Jan Verhulst

Pia Haverkamp

Wil de Zeeuw

Truus van Waardenburg

Lien Tak
Computerproblemen Fietsclub  Systeem coördinatie
Coördinatie Coördinatie  Jan van Zanten
Dolf Leurink Corrie Berkman  en  Ad v.d. Stel
Locaal comité Dag van de Ouderen Aankopen
Coördinatie Coördinatie
 Tineke v.d. Boogaard Cees van Twist
  Plaats vervangend
  Tineke v.d. Boogaard
  Lijnie Los
  Lia de Kreek
Webmaster Crea –  ochtenden Kopierwerkzaamheden
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Dolf Leurink Elma Barth Heijden Johan Engels
Maaike Heijden
Lia de Kreek
Vera van Twist

 

 

Voorzitter:
G. Sint Nicolaas
Lindehof 144
3295 WH  ‘s-Gravendeel
tel. 0786733848
gstn@kpnplanet.nl
Tweede Voorzitter:
Vacant
Secretaris:
A.A.Leurink
Damaststraat 15
3295 VC ‘s-Gravendeel
tel. 0786734355
Penningmeester:
C. van Twist
Hendrik Hamerstraat 153
3295 CH ‘s-Gravendeel
Tweede penningmeester: 
Vacant
Algemeen adjunct:
Vacant
Lid:
T. v.d. Boogaard-Dekker
Oranjestraat 15
3295 AR ‘s-Gravendeel
Lid:
L. de Kreek
Bernhardstraat 4
3295 AC ‘s-Gravendeel
Lid:
L. de Zeeuw
Kreekstraat 16
3295 GH ‘s-Gravendeel

Met de ledenpas heeft u recht op korting bij diverse winkeliers.

De contributie bedraagt € 20,- en voor de partner € 10,- per jaar.