Werkgroepen

Binnen het bestuur is besloten om duidelijke aanspreekpunten te hebben voor de verschillende terreinen waarop de Algemene Seniorenbond ‘s-Gravendeel zich beweegt.
Hier kunt u zien hoe onze gedachten daarover zijn en wie u kunt benaderen als u een vraag heeft , hulp wilt of misschien ook wel een bijdrage wilt leveren in één van de werkgroepen.

 

Bezorging Nieuwsbrief en Werkgroep Sleutel houders
Kwartaalblad
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Leen de Zeeuw Tineke v.d. Boogaard Piet Heijden
Plaatsvervangend
Marja Barendregt Lia de Kreek Cor Polderman
Frans v.d. Boogaard Frans v.d. Boogaard Aart Verschoor
Teun Fortuin Herman Boudewijns Jan Verhulst
Janny Sint Nicolaas Bram de Geus Jaap de Ruiter
Marja Brand Joop Middelhoek
Bas Tak Jan Nelis
Dik Vermoen Arie van Twist
Chris Waals Aart Verschoor
Jan Nouwen Edwin van der Klooster Korendag/Korenslag
Mar van Zanten Bram Tuk Cees van Twist
Franca de Zeeuw Tineke v.d. Boogaard
Jan Nouwen Herman Boudewijns
Reserve: T.v.d. Stel Jan van Zanten
Arie v.d. Hoek
Commissisie Spelactiviteiten Redactie ASG
Lief en Leed Kwartaalblad
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Leen de Zeeuw Cees van Twist Dolf Leurink
Plaatsvervangend
Herman Boudewijns Bram de Geus Hans de Grauw
Tineke v.d. Boogaard Tineke v.d. Boogaard Gerrit Sint Nicolaas
Jan Barendregt Herman Boudewijns Leen de Zeeuw
Elly v.d.Merwe
Huishoudelijke dienst Belastingen Ondersteuning
activiteiten
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Tineke v.d. Boogaard  Cees van Twist Tineke v.d. Boogaard
Plaatsvervangend Plaatsvervangend
Lia de Kreek Peter Boudewijns Lia de Kreek
Anneke van Dam Piet Heyden Lien Robbemont
Maaike Heijden Koos Nootenboom Herman Boudewijns
Lijnie Los Lijnie Los
Peggy Koomans Jan Verhulst
Jan Verhulst
Pia Haverkamp
Wil de Zeeuw
Truus van Waardenburg
Lien Tak
Computerproblemen Fietsclub  Systeem coördinatie
Coördinatie Coördinatie  Jan van Zanten
Dolf Leurink Corrie Berkman
Locaal comité Dag van de Ouderen Wandelclub Aankopen
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
 Tineke v.d. Boogaard Edwin v.d. Klooster Cees van Twist
Janny Sint Nicolaas Plaats vervangend
Tineke v.d. Boogaard
Lijnie Los
Lia de Kreek
Webmaster Crea –  ochtenden Kopierwerkzaamheden
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Dolf Leurink Elma Barth Heijden Johan Engels
Maaike Heijden
Lia de Kreek
Vera van Twist

 

 

Voorzitter:
G. Sint Nicolaas
Lindehof 144
3295 WH  ‘s-Gravendeel
tel. 0786733848
gstn@kpnplanet.nl

Tweede Voorzitter:
Vacant

Secretaris:
A.A.Leurink
Damaststraat 15
3295 VC ‘s-Gravendeel
tel. 0786734355
secretaris@seniorenbondasg.nl

Penningmeester:
C. van Twist
Hendrik Hamerstraat 153
3295 CH ‘s-Gravendeel
penningmeester@seniorenbondasg.nl

Tweede penningmeester: 
Vacant

Algemeen adjunct:
Vacant

Lid:
T. v.d. Boogaard-Dekker
Oranjestraat 15
3295 AR ‘s-Gravendeel

Lid:
L. de Kreek
Bernhardstraat 4
3295 AC ‘s-Gravendeel

Lid:
L. de Zeeuw
Kreekstraat 16
3295 GH ‘s-Gravendeel
ledenadministratie@seniorenbondasg.nl

Met de ledenpas heeft u recht op korting bij diverse winkeliers.

De contributie bedraagt € 20,- en voor de partner € 10,- per jaar.