Versoepeling pensioenregels

 

Gepensioneerden vrezen dat hun pensioenen nog jaren zullen blijven aftakelen. Dat komt door de strenge regels die gelden totdat het nieuwe pensioenstelsel in 2026 ingaat. Die regels moeten daarom direct van tafel, vindt de Koepel Gepensioneerden (KG).

De kritiek van Jaap van der Spek, voorzitter van de KG, op de manier waarop de overgang naar een nieuw pensioenstelsel is georganiseerd, is niet mals. ,,Die legt een bom onder het streven om de pensioenen niet te korten in de komende vijf jaar”, zegt hij.

Vorig jaar sloten kabinet en sociale partners na tien jaar onderhandelen een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. In het huidige stelsel speelt de rente een dominante rol. Hoe lager de rente is, hoe meer geld pensioenfondsen achter de hand moeten houden voor toekomstige pensioenen. Dat gaat ten koste van de huidige gepensioneerden, want er blijft daardoor onvoldoende geld over om pensioenen te laten meegroeien met de inflatie. Soms worden pensioenen zelfs gekort.

In het nieuwe stelsel, dat in 2026 wordt ingevoerd, speelt de rente geen rol meer, alleen de rendementen op de beleggingen van pensioenfondsen tellen dan. In goede jaren worden de pensioenen verhoogd, als het tegenzit worden ze verlaagd. De verwachting is dat pensioenen hierdoor vaker kunnen worden verhoogd.

De kritiek van de gepensioneerden betreft de overgangsperiode tussen nu en 2026. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees wil in die tussentijd vasthouden aan de huidige strenge regels, maar ze wel soepel toepassen. Dat gaat Van der Spek niet ver genoeg. Hij wil dat er alvast met de nieuwe regels wordt gewerkt. ,,Waarom vasthouden aan de oude regels als je over vijf jaar met nieuwe regels gaat werken?”

Doorgaan op de oude voet pakt desastreus uit voor gepensioneerden, vreest Van der Spek, vooral omdat de huidige regels de pensioenfondsen nu dwingen met een nog lagere rente te gaan rekenen. Daardoor moeten de grote fondsen gemiddeld 8 procent meer vermogen achter de hand houden. ,,En dan speelt ook nog mee dat de premie die werkenden betalen, te laag is.” Dat leidt tot een extra tekort van gemiddeld 6 procent, aldus Van der Spek.

Al met al komt het erop neer dat pensioenfondsen het tekort alleen kunnen wegwerken door te korten op de pensioenen, zo waarschuwt de KG-voorzitter. ,,Dat betekent dat gepensioneerden van wie de pensioenen al tien jaar niet zijn aangepast aan de inflatie, zeer waarschijnlijk ook nog met een korting op hun pensioen te maken krijgen.”

Dat wringt, want de verwachting is dat in het nieuwe stelsel pensioenen juist sneller en meer verhoogd kunnen worden. ,,Gepensioneerden die ik spreek, zeggen allemaal ‘we zijn blij dat we een pensioen hebben’. Maar die kortingen vinden ze heel onrechtvaardig”, aldus Van der Spek.

Hij vindt ook dat Koolmees zich niet aan zijn woord houdt. ,,De minister heeft gezegd dat hij onnodige kortingen wil voorkomen. Dan moet hij de nieuwe regels nu al toepassen en niet met de oude regels blijven werken.”

‘Niet alleen ouderen’

Het probleem speelt bij tientallen pensioenfondsen, waaronder de vier grootste. Dat betekent dat de pensioenen van miljoenen gepensioneerden en deelnemers gekort dreigen te worden. Want het gaat niet alleen om de ouderen, benadrukt Van der Spek. ,,De kortingen treffen ook de werkenden. Hun pensioenaanspraak wordt ook verlaagd.”

Nu al gaan werken met de nieuwe regels is ook goed voor degenen die nu nog pensioen opbouwen, betoogt Van der Spek. ,,Ze betalen nu al torenhoge premies. En daarmee bouwen ze steeds minder pensioen op. Met de nieuwe regels werken is voor iedereen beter.”

 

Bron Algemeen Dagblad.