Zaterdag 30 oktober konden na 1½ jaar weer een Korendag organiseren.
Daarvoor hadden we een vergunning gekregen van de gemeente, met een aantal voorwaarden.
Eén van de voorwaarden was, dat we bezoekers moesten controleren of ze gevaccineerd waren of andere geldige bewijzen hadden, voordat ze de hal mochten betreden.
Volgens de media leidde zo’n controle nog weleens tot irritaties, maar het heeft bij ons tot weinig irritatie geleid.
Toch een mogelijkheid voor meer evenementen?

De Korendag was een druk bezocht en een gezellige dag.
Je kon merken dat zowel de dansgroep Studio Gwendolyn , Wij Zingen Zo graag,
Grolse Hofzangers, Marco de Hollander en Alpenjaeger Klaaswaal en het publiek hier erg naar hadden uitgekeken.
Het enthousiasme van alle optredens spatten er af en je kon zien dat ze ervan  genoten.

Ook het publiek genoot zichtbaar van de optredens. Ons comité had voor de nodige variatie gezorgd.
Daardoor was gedurende de gehele dag ook verschillend publiek met hun eigen favorieten.
Deze korendag was zoals vanouds, een promotie voor de ASG.
Er is veel tijd en inspanning vereist, om alles goed te organiseren.
Kon het wel doorgaan in deze tijd met de zorgen over het coronavirus.
Het bestuur moest een verantwoorde beslissing nemen, we konden niet tot het laatste moment blijven uitstellen.
Het comité moest wel aan de slag kunnen, contracten moesten worden afgesloten en afspraken gemaakt.
Want daarna kan er pas een programma gemaakt worden.
Dit was voor het comité een voorbereiding van vele maanden.

Het bestuur heeft het risico genomen en het is gelukkig goed afgelopen.
En wat te denken van onze vrijwilligers, die onzichtbaar aan het werk waren.
Inkoop van de consumpties en prijzen voor de verloting en verdelen over de verschillende verlotingen.
Afspraken maken met leveranciers. Podium opbouwen en weer afbreken. Zorgen dat de muziekinstallatie aangesloten is en werkt.
In de zaal stoelen gereed zetten en weer opruimen. Aanplakbiljetten en posters met maatregelingen maken en ophangen met de regels
om de zaal betreden.
Vrijwilligers, die de controle bij de ingang uitvoeren en in de zaal alles goed laten verlopen.
Verkoop van de consumptiebonnen en het verzorgen van het natje en droogje voor onze gasten.
Dat vraagt veel inzet en tijd van onze vrijwilligers.

Onze vereniging kan niet bestaan zonder “onze” toegewijde vrijwilligers.
Natuurlijk gaat onze waardering ook weer uit naar de vrijwilligers van de EHBO, die de hele dag duidelijk zichtbaar aanwezig zijn geweest.
De bereidheid van de Bibliotheek om weer plaats te maken en alle boekenrekken voor ons te verplaatsen, altijd bereid zijn tot een goede samenwerking.
En naar de Stichting Bejaarden Sociëteit voor het beschikbaar stellen van ruimtes voor het omkleden van de deelnemers.
Tijdens deze moeilijke tijd van corona heb ik mijn zorgen gehad, zijn onze vrijwilligers nog bereid om onze vereniging te blijven steunen.
Na deze korendag ben ik weer meer optimistisch.

Het bestuur van de ASG,
Namens deze,

U trotse voorzitter.