Het etentje wat was gepland op 16 mei komt te vervallen. Hiervoor in de plaats wordt op 23 mei een brunch/lunch georganiseerd om 12.30 uur.
Bonnen hiervoor zijn voor €9,00 te koop vanaf 9 mei bij Tineke en Lia.

Het bestuur van de ASG.