Indien u zich bij de ASG had opgegeven voor het invullen van uw belastingaangifte zijn de volgende bepalingen van toepassing.
1. Door de FNV is een collectieve uitstel gevraagd tot 1 september, zodat de verplichte inleverdatum van 1 mei niet geldt.
2. De belastingdienst heeft momenteel te kampen met zieken en extreem veel aanvragen. Zij delen mee dat de uitstelbrief aan u een vertraging van 3 à 4 weken kan zijn.
3. Indien u geen blauwe brief van de belasting voor verplichte aangifte heeft ontvangen, is de termijn van 1 mei voor u niet geldig en krijgt u geen uitstelbrief. Voor u geldt dan de termijn zoals in onderstaande tabel vermeld.

4. De belastingdienst gaat ook automatisch uitstelbrieven versturen naar iedereen die de aangifte liet invullen met een zgn. Digid machtiging. Deze personen zijn bij de belastingdienst bekend.

Mogelijk kunt u ook andere mensen op de hoogte stellen.

Het bestuur.