Nieuws agenda

Gelukkig kunnen er weer enkele activiteiten gestart worden.

Maandagmiddag     14:00 uur Bingo aleen op uitnodiging.

Vrijdagmiddag      14:00 uur  Bewegen voor ouderen op uitnodiging tot 30 juli.  Hierna vakantie en start weer op 3 september.

Hiervoor contact opnemen met Lia de Kreek  06-23981463.

Woensdagmiddag   13:30 uur klaverjassen

Biljarten.

Sjoelen. Hiervoor kan contact worden oppgenomen met de nieuwe coordinator Lien Tak.

Muziekpallet elke  1e vrijdag van de maand.

Korendag 30 oktober. Voor toegang wordt de verplichte coronacheck gehouden.

Modeshow wordt verschoven naar 1kwartaal 2022.

Wandelclub start elke dinsdagmiddag om 14.00 uur vanaf Trefpunt.

Creamiddag is ook weer gestart. Neem hiervoor contact op met Lia de Kreek hierboven genoemd.

Alle etentjes zijn uitgesteld in afwachting van de resultaten op de volgende persconferentie in november.

Ondanks dat de 1,5 meter regel vervallen is, blijft dit nog wel voor enkele activiteiten van kracht. Neem voor informatie contact op
met de coorinatoren van de activiteiten.

Denk aan ieders gezondheid en wees voorzichtig met onze vrijwilligers.