Tip voor aanvragen energietoeslag voor ouderen: neem bij schriftelijke aanvraag twee aftrekposten mee: AOW-vrijlating én pensioenvrijlating.
Heb je geen gemeentelijke uitkering, maar wel een laag inkomen?

Dan kun je zelf tot 1 januari 2023 de energietoeslag aanvragen als je:
hoofdbewoner bent van een huishouden en;

  • in de gemeente Hoeksche waard woont;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt en;
  • een laag inkomen hebt. Dit is een inkomen dat lager is dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm. Je hebt een laag inkomen als je netto maandinkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan:
Van 21 tot pensioengerechtigde leeftijd  
Gezinssituatie normbedrag (excl. vt) per maand normbedrag 120% (excl. vt) per maand  
Alleenstaand € 1.046,73 € 1.256,08  
Alleenstaande ouder € 1.345,80 € 1.614,96  
Samenwonend/getrouwd € 1.495,33 € 1.794,40  
Normen pensioengerechtigden
Gezinssituatie normbedrag (excl. vt) per maand normbedrag 120% (excl. vt) per maand
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen € 1.164,39 € 1.397,27
Gehuwden, geen kostendeler, beide pensioengerechtigd € 1.577,34 € 1.892,81
Gehuwden, geen kostendeler, één van beiden pensioengerechtigd € 1.577,34 € 1.892,81

Let op: bent je een pensioengerechtigde en ontvang je AOW (Algemene ouderdomswet) van de SVB (Sociale Verzekeringsbank)? Dan geldt voor jou een AOW vrijlating van € 26,38 (vastgesteld voor 2022) per maand per persoon. Ontvang je ook pensioen, dan geldt er voor jou een pensioenvrijlating van € 21,50 per maand voor een alleenstaande en € 43,00 per maand voor een gezamenlijke huishouding. Vrijlating betekent dat dit bedrag niet meetelt als inkomen. Dit kan er in sommige gevallen voor zorgen dat u toch de eenmalige energietoeslag kunt aanvragen.

Wat je moet weten
Daarnaast kun je aanvraagformulieren ophalen bij het IDO-loket van de bibliotheek, het gemeentehuis, aanvragen kan vanaf maandag 2 mei 2022;

  • je vermogen wordt niet meegerekend;
  • ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan ontvangen jullie (jij en je partner) samen één keer de energietoeslag van € 800.

Je komt niet in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag als:

  • je in een (zorg)instelling of opvanghuis woont of;
  • je alleen op een briefadres bij de gemeente staat ingeschreven en geen eigen woonadres hebt.