Werkgroepen

Binnen het bestuur is besloten om duidelijke aanspreekpunten te hebben voor de verschillende terreinen waarop de Algemene Seniorenbond ‘s-Gravendeel zich beweegt.
Hier kunt u zien hoe onze gedachten daarover zijn en wie u kunt benaderen als u een vraag heeft , hulp wilt of misschien ook wel een bijdrage wilt leveren in één van de werkgroepen.

Bezorging Nieuwsbrief en Werkgroep Sleutel houders
Kwartaalblad
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Leen de Zeeuw Tineke v.d. Boogaard Piet Heijden
Plaatsvervangend
Lia de Kreek
Marja Barendregt Frans v.d. Boogaard Cor Polderman
Frans v.d. Boogaard Herman Boudewijns Aart Verschoor
Teun Fortuin Bram de Geus Jan Verhulst
Janny Sint Nicolaas Joop Middelhoek  
Marja Brand Jan Nelis  
Bas Tak Arie van Twist  
Dik Vermoen Aart Verschoor  
Chris Waals  
Jan Nouwen  
Mar van Zanten  
Franca de Zeeuw  
Jan Nouwen  
Reserve: T.v.d. Stel  
 
Commissisie Spelactiviteiten Redactie ASG
Lief en Leed Kwartaalblad
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Alie Mayers Cees van Twist Mieke van Dam
Plaatsvervangend
Herman Boudewijns
Mieke van Dam Bram de Geus Hans de Grauw
Tineke v.d. Boogaard Lien Tak Gerrit Sint Nicolaas
Jan Barendregt Alie Mayers  Dolf Leurink
Tineke v.d. Boogaard
Herman Boudewijns
Huishoudelijk Belastingen Ondersteuning
dienst activiteiten
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Tineke v.d. Boogaard  Mieke van Dam Tineke v.d. Boogaard
Plaatsvervangend Plaatsvervangend
Lia de Kreek Lia de Kreek
Anneke van Dam Peter Boudewijns Lien Robbemont
Maaike Heijden Piet Heyden Herman Boudewijns
Lijnie Los Koos Nootenboom Lijnie Los
Lien Tak Alie Mayers
Peggy Koomans Jan Verhulst
Jan Verhulst Wil de Zeeuw
Pia Haverkamp  Truus van Waardeburg
Computerproblemen Fietsclub  Systeem coördinatie
Coördinatie Coördinatie  Jan van Zanten
Dirk Vos Corrie Berkman  en  Ad v.d. Stel
Dolf Leurink
Locaal comité Dag van de Ouderen Aankopen
Coördinatie Coördinatie
 Mieke van Dam Cees van Twist
  Plaats vervangend
  Tineke v.d. Boogaard
  Lijnie Los
  Lia de Kreek
Webmaster Crea –  ochtenden Kopierwerkzaamheden
Coördinatie Coördinatie Coördinatie
Gerrit Sint Nicolaas Elma Barth Heijden Johan Engels
Maaike Heijden
Lia de Kreek
Vera van Twist

 

Voorzitter:
G. Sint Nicolaas
Lindehof 144
3295 WH  ‘s-Gravendeel
tel. 0786733848
gstn@kpnplanet.nl

Tweede voorzitter:
A.T.W. Mayers- van Wijngaarden
Lijnzaadstraat  13
3295 TH ‘s-Gravendeel

Secretaris:
M. van Dam-Sleegers
Bevershoekstraat 147
3295 AE ‘s-Gravendeel
tel. 0786731811

Penningmeester:
C. van Twist
Hendrik Hamerstraat 153
3295 CH ‘s-Gravendeel

Tweede penningmeester: 
J. Barendregt
Vlietstraat 52
3295 GN ‘s-Gravendeel

Algemeen adjunct:
H. Boudewijns
Weegje 171
3295 CT ‘s-Gravendeel

Lid:
T. v.d. Boogaard-Dekker
Oranjestraat 15
3295 AR ‘s-Gravendeel

Lid:
L. de Kreek
Bernhardstraat 4
3295 AC ‘s-Gravendeel

Lid:
vacant

Voor onze werkgroepen, klikt u hier

Met de ledenpas heeft u recht op korting bij diverse winkeliers.

De contributie bedraagt € 20,- en voor de partner € 10,-